loga

loreal

Coaching pozwala działać w zgodzie ze sobą. Daje możliwość wydobywania z ludzi tego, co jest w nich najlepsze, ich pasji, motywacji, talentów. więcej >>>

Klient odkrywa sens, tego co robi, jest bardziej świadomy wartości, którymi się kieruje albo których realizacja jest dla niego źródłem satysfakcji. Podejmuje działania, które są zgodne z nim. Zwykle te działania mają dużo wyższą jakość – wynikają z głębokiego wewnętrznego przekonania; odwołują się do obszarów pasji klienta, a to co pasjonuje jest zwykle obszarem wieloletnich ćwiczeń, a więc i wprawy; jest dużo mniej rozterek i konfliktu wewnętrznego.

Zgodnie z podejściem Maslow’a 80% ludzi się nie samorealizuje. Uważam, że szkoda. Myślę też, że zarówno dla klientów jak i dla ich firm byłoby dużo lepiej, gdyby ludzie pracowali zgodnie ze sobą, mieli swoją własną głęboką motywację i pracowali na swoje 100% możliwości w danym momencie.

Coaching pogłębia świadomość i prowadzi do działania. Co-Active Coaching jest pracą na dwóch aspektach Ko i Aktywny. więcej >>>

„Ko” jest właśnie poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, kim się jest, kim się chce być, co się myśli na temat tego, co się robi. Aspekt „Aktywny”, to jest to, co robię. Poprzez coaching klient rozumie, czuje, podejmuje decyzje, a następnie działa. Uczy się poprzez działania, które prowadzą do dalszych rozważań, jak być zgodnie ze sobą.

Coaching oddaje kontrolę w ręce klienta. To coachowany jest w naturalny sposób twórczy i pełen potencjału, jest osobą, całością, jednością. więcej >>>

 W coachingu zespołu założenie jest takie, że ludzie chcą być w bardzo dobrych zespołach zadaniowych, które osiągają rezultaty i chcą mieć swój dobry wpływ na wynik. W obu coachingach i indywidualnych i zespołu, to klient albo zespół wie najlepiej, potrafi stworzyć najlepsze dla siebie rozwiązanie. Zadaniem coacha jest sprowokować indywidualną osobę i/lub zespół do bycia na tyle odważnym, żeby pokazać swoją najlepszą stronę i tak działać. Dla mnie w roli coacha fascynujące jestpatrzenie od wielu lat, ile osoby i zespoły potrafią stworzyć i jak szybko potrafią rozwiązać sytuacje, co są wstanie wymyśleć. Z drugiej strony uważam, że wymyślanie za nich, dostarczenie im rozwiązania, przekonanie ich do niego, jest niezwykle żmudnym procesem i często nie aż tak trafnym, jak potrafi to samodzielnie zrobić zespół czy klient indywidualny. Wdrożeniu cudzego rozwiązania towarzyszy żmudny proces przechodzenia przez proces zmiany i spadek motywacji.

Coaching to proces nastawiony na osiągnięcie rezultatu. Zachęca osobę do refleksji i do bycia konsekwentym w realizowaniu siebie, zaprasza do wzięcia odpowiedzialności za swoje deklaracje, plany i podejmowane działania. więcej >>>

 Fenomenem metody coachingu indywidualnego i coachingu zespołu jest dla mnie fakt, że te procesy sprawiają, że uczestnicy biorą odpowiedzialność, a nie oglądają się na innych, którzy mieliby im stworzyćlepsze warunki, dać narzędzia.Prowokują głęboką zmianę w osobie lub w zespole, a osiągnięta przez samych ludzi zmiana, jest trwała, bo ich, wybrana, a nie narzucona.